Wózki
wysokiego składowania

Dlaczego warto postawic na wózki Bendi


Rozwiązanie
Bendi

Wózki wysokiego składowania stanowią trzon floty w magazynach wysokiego składowania.
Najbardziej rozpowszechnionymi typami wózków wysokiego składowania są wózki reach truck lub wózki systemowe VNA. Są to produkty konkurencyjne dla przegubowych wózków wąskokorytarzowych Bendi. Wózki reach-truck potocznie bywają nazywane wózkami bocznymi z uwagi na swoją budowę. Pozycja operatora względem ładunku jest usytuowana bokiem. Ta nazwa zwyczajowa bywa myląca gdyż wózki magazynowe z wysuwanym masztem biorą swoją nazwę od „wysięgu masztu” czyli reach truck.


Charakterystyka
wózków widłowych

Wózkiem systemowym wysokiego składowania VNA nazywamy wózki pracujące w wąskim korytarzu około 1800 mm. Wszystkie wózki systemowe VNA dostosowane do wąskiego korytarza niezależnie od marki producenta wózków: Jungheinrich, Toyota BT, Linde, Still, posiadają bardzo duży korytarz manewrowy, czyli korytarz zawracania, rządu 4,5 do 5 metrów, co powoduje olbrzymią stratę miejsca w magazynie.
Dla wózków wysokiego składowania można wyróżnić cechy wspólne. Każdy z tego rodzaju urządzeń magazynowych wymaga tzw. wózków wspomagających lub satelitarnych, czyli które mają możliwość pracy zarówno na zewnątrz magazynu, prowadzenia załadunku i rozładunku, oraz fakultatywnego operowania wewnątrz. Koszt obsługi magazynu przez wózki reach-truck lub wózki systemowe VNA trzeba rozpatrywać łącznie z kosztem zakupu i utrzymania dodatkowego wózka czołowego.
Wyróżniamy cechę wspólną dla wózków wysokiego składowania reach-truck i wózki systemowe VNA. Urządzenia mogą pracować na wysokojakościowych posadzkach przemysłowych. Takie przygotowanie powierzchni pociąga za sobą spore koszty na etapie budowy lub modernizacji. Ponadto wózek wysokiego składowania reach-truck wymaga korytarza roboczego szerokości od 2,7 do 3 metry. Taki układ magazynu zmniejsza pojemność magazynu o ponad 30% w stosunku do uniwersalnych wózków widłowych do wąskich korytarzy BENDI.


Potrzebne
lepsze rozwiązanie

Wózki systemowe wysokiego składowania VNA wymagają prowadzenia indukcyjnego lub szynowo rolkowego. Dodatkowy system zwiększa znacznie koszt wyposażenia magazynu.

Wózki wysokiego składowania, zarówno wózki reach-truck jak i wózki systemowe VNA ze względu na:

  • szerokie korytarze transferowe
  • konieczność wygospodarowania dodatkowego miejsca odkładczegp
  • wymóg bardzo dobrej posadzki
  • wymóg wózków satelitarnych
  • wymóg systemów prowadzenia

są rozwiązaniami przestarzałymi i nie efektywnymi w dzisiejszych czasach. Proces projektowania magazynu powinien uwzględniać szybkość pracy i wykorzystanie kubatury do maksimum.


W przypadku zastosowania wózków do wąskich korytarzy BENDI zyskuje się:
  • Większy magazyn – możliwość składowania większej liczby palet do 50%
  • Możliwość obsługi magazynu jednym urządzeniem – praca wewnątrz i na zewnątrz magazynu – jeden wózek zamiast dwóch
  • Brak dodatkowych kosztów w magazynie – wózki nie wymagają prowadzenia szynowego lub indukcyjnego
  • Brak kosztów w infrastrukturze – wózek nie wymaga idealnie gładkich powierzchni
Kontakt